< >
JUBILEUSZ 25 LAT OREW
Więcej informacji
W kwietniu 2018 roku minęło 25 lat istnienia naszej placówki. Chcemy wspólnie świętować efekty działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z Rzeszowa i okolic. Podobnie jak na starcie, chociaż dzisiaj z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod, dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków i współpracę z ich rodzinami.
ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY
Więcej informacji
Zachęcamy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami do zapisów na nowy rok szkolny. Ośrodek działa w oparciu profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Oferujemy systematyczną, kompleksowa terapię dla podopiecznych. Świadczone usługi w zakresie edukacji, rehabilitacji, terapii i opieki są nieodpłatne.
NASZE INICJATYWY
Więcej informacji
Informacje w przygotowaniu
WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA
Więcej informacji
Przekaż 1% podatku i wesprzyj działania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie. W deklaracji podatkowej w odpowiednim miejscu wpisz numer KRS naszego Stowarzyszenia, czyli 0000338258 oraz podaj ile wynosi Twój 1%.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rzeszowie jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie.

Placówka funkcjonuje od 1 kwietnia 1993 roku.

 

OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od 3-25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego dziecka. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które w placówce realizują obowiązek szkolny.

Wszyscy wychowankowie posiadają aktualne orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazujące odpowiedni do diagnozy poziom kształcenia.

Ośrodek działa w oparciu o profesjonalną kadrę, stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres swojej wiedzy specjalistycznej oraz działającą jako zespół współpracujący na rzecz podopiecznych.

Wychowankowie objęci kompleksową terapią uczestniczą w indywidualnych i grupowych zajęciach z:

- OLIGOFRENOPEDAGOGIEM

- LOGOPEDĄ

- PSYCHOLOGIEM

- FIZJOTERAPEUTĄ

- TERAPEUTĄ ZAJĘCIOWYM

- MUZYKOTERAPEUTĄ

- DOGOTERAPEUTĄ

 

Zespół specjalistów opracowuje Indywidualny Program Zajęć dla każdego wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami. Programy  oparte są  na Wielofunkcyjnej Ocenie Poziomu Funkcjonowania Wychowanka. Realizując założenia indywidualnych programów pracownicy placówki aktywnie i systematycznie współpracują z rodzicami.

Prowadząc zajęcia specjaliści wykorzystują szereg zróżnicowanych metod, własne pomysły i doświadczenie.


W pracy z naszymi wychowankami duży nacisk kładziemy na działania zmierzające do integracji społecznej. W Ośrodku odbywa się szereg imprez okolicznościowych, kulturalnych i integracyjnych. Zapraszani są między innym artyści teatralni, muzycy czy dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół. My także staramy się jak najczęściej wychodzić do środowiska lokalnego, organizujemy spacery, wycieczki, wyjścia do teatru, kina, kawiarni czy na basen. Celem naszych działań jest doprowadzenie do jak największej samodzielności naszych uczniów w życiu codziennym i przygotowanie ich do przyszłego uczestnictwa w życiu społecznym.


Ośrodek dysponuje dwoma samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych i zapewnia dowóz do placówki wychowankom z terenu okolicznych gmin. Do Ośrodka wychowanków dowozi również miasto Rzeszów i gmina Głogów.

Siedziba OREW mieści się w Rzeszowie przy ulicy Staszica 10b, placówka czynna jest od 6.30 do 15.30. Realizacja zadań odbywa się również w filii ośrodka: Hermanowa Czerwonki 415, godziny pracy od 7.00 do 15.00. Obie placówki są czynne od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w roku.

Mapa

 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

 

 
Adres:
Staszica 10b
Rzeszów
Podkarpackie
35-051
Polska

E-mail: orew.rzeszow@psoni.org.pl
Telefon: 17 853 95 28
Faks: 17 853 95 28