mgr Beata Faryna-Rybka -  ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, podyplomowo oligofrenopedagogikę oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.


 OREW działa w oparciu o profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę stale podnoszącą swoje kwalifikacje:

Nauczyciele-terapeuci

mgr Sylwia Burdzy - ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i podyplomowo oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Katarzyna Domańska - ukończyła pedagogikę rewalidacyjną o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

mgr Maria Głowik - ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę i edukację przedszkolną na tej samej uczelni.   

mgr Katarzyna Jezierska - ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i podyplomowo oligofrenopedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz podyplomowo terapię przez sztukę w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” w Warszawie.

mgr Anna Kulikowska - ukończyła edukację wczesnoszkolną z rewalidacją oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Agnieszka Lasota - ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Krzysztof Łoboś - ukończył kierunek technik masażysta w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie, zdrowie publiczne o specjalności organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

mgr Anna Przyszlak - ukończyła studia licencjackie z zakresu oligofrenopedagogiki, magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Rzeszowskim, podyplomowo socjoterapię w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz zintegrowaną edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

mgr Beata Regulska – ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę i terapię pedagogiczną na tej samej uczelni.

mgr Marzena Rzucidło - ukończyła pedagogikę przedszkolną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, podyplomowo oligofrenopedagogikę i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Magdalena Stręk-Pióro - ukończyła oligofrenopedagogikę i tyflopedagogikę na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki.

mgr Agnieszka Winiarska - ukończyła  studia licencjackie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na  Uniwersytecie Rzeszowskim, studia magisterskie  na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza na Uniwersytecie  Jagiellońskim oraz studia podyplomowe o specjalności  oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Monika Strzępek-Kazalska - ukończyła  terapię  zajęciową w Policealnym Studium Medycznym w Jaśle, pedagogikę  osób  niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną na  Akademii  Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

mgr Wioletta Jarosz - ukończyła  pedagogikę specjalną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz  podyplomowo oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Logopedzi

mgr Katarzyna Czajkowska - ukończyła  pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Rzeszowie, studia podyplomowe z logopedii korekcyjnej na Uniwersytecie  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz z oligofrenopedagogiki i  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

mgr Ewa Łobaza - ukończyła  wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,  podyplomowo logopedię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w  Lublinie, neurologopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i  oligofrenopedagogikę w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Radomiu.

mgr Małgorzata Szarek-Ziobro - ukończyła pedagogikę specjalną i resocjalizację na Katolickim Uniwersytecie  Lubelskim, podyplomowo logopedię i neurologopedię na Uniwersytecie Marii  Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu  oligofrenopedagogiki.

mgr Barbara Szpirak-Dec - ukończyła  filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim, podyplomowo logopedię i  neurologopedię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz  kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Psycholodzy

mgr Jadwiga Ziemba - ukończyła  psychologię na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz  studium pedagogiczne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i  Administracji w Lublinie.

mgr Kamila Augustyniak - ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum.

mgr Monika Kieca-Bialik - ukończyła  psychologię  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowowo  Edukację i  potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością  intelektualna na  Uniwersytecie Rzeszowskim.

Terapeuci zajęciowi

mgr Celina Pacześniak - ukończyła terapię zajęciową w Zespole Szkół Medycznych w Jaśle, pedagogikę specjalną o specjalności oligofrenopedagogika z terapią zajęciową oraz andragogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

mgr Barbara Drożańska - ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz terapię zajęciową w Medycznym Studium Zawodowym w Mielcu. 

mgr Katarzyna Karaś - ukończyła  terapię zajęciową w Studium Medycznym w Łańcucie, pedagogikę specjalną  na Katolickim Uniwersytecie ubelskim oraz podyplomowo pedagogikę  terapeutyczną na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Fizjoterapeuci

 mgr Tomasz Szczygielski - ukończył wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Małgorzata Wiktor - ukończyła  fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz socjologię komunikowania  społecznego w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie.

mgr Marta Hofman - ukończyła fizjoterapię oraz wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Ewa Stanek - ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Lucyna Gierlicka - ukończyła  fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz  pedagogikę w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu  Świętokrzyskim.

Muzykoterapia

mgr Anita Strutyńska - ukończyła wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, resocjalizację osób niedostosowanych społecznie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz oligofrenopedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

Dogoterapia

mgr inż. Barbara Urban - mgr fizjoterapii, specjalista kynoterapii, oligofrenopedagog, terapeuta terapii taktylnej.

Odsłony: 1174
kontakt3