mgr Beata Faryna-Rybka -  ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, podyplomowo oligofrenopedagogikę oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.


 OREW działa w oparciu o profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę stale podnoszącą swoje kwalifikacje:

Nauczyciele-terapeuci

mgr Izabela Bonach - ukończyła studia licencjackie z oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz studia magisterskie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

mgr Sylwia Burdzy - ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i podyplomowo oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Katarzyna Domaradzka - ukończyła edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne oraz terapię pedagogiczną.

mgr Maria Głowik - ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę i edukację przedszkolną na tej samej uczelni. 

mgr Katarzyna Jezierska - ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i podyplomowo oligofrenopedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz podyplomowo terapię przez sztukę w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” w Warszawie.

mgr Anna Kulikowska - ukończyła edukację wczesnoszkolną z rewalidacją oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Magdalena Lenkiewicz - ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, a także Edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

mgr Krzysztof Łoboś - ukończył kierunek technik masażysta w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie, Zdrowie publiczne o specjalności organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

mgr Beata Regulska – ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę i terapię pedagogiczną na tej samej uczelni.

mgr Marzena Rzucidło - ukończyła pedagogikę przedszkolną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, podyplomowo oligofrenopedagogikę i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Iwona Staniszewska - ukończyła pedagogikę ze specjalnością resocjalizacja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podyplomowo Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego, a także Oligofrenopedagogikę w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

mgr Agnieszka Winiarska - ukończyła studia licencjackie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Rzeszowskim, studia magisterskie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Wioletta Jarosz - ukończyła pedagogikę specjalną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Logopedzi

mgr Katarzyna Czajkowska - ukończyła  pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Rzeszowie, studia podyplomowe z logopedii korekcyjnej na Uniwersytecie  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz z oligofrenopedagogiki i  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

mgr Ewa Łobaza - ukończyła  wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,  podyplomowo logopedię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w  Lublinie, neurologopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i  oligofrenopedagogikę w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Radomiu.

 

Psycholodzy

mgr Monika Kieca-Bialik - ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowowo Edukację i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością  intelektualna na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Anna Pliś - ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowowo Przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Lublinie, a także socjoterapię w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

 

Terapeuci zajęciowi

mgr Celina Pacześniak - ukończyła terapię zajęciową w Zespole Szkół Medycznych w Jaśle, pedagogikę specjalną o specjalności oligofrenopedagogika z terapią zajęciową oraz andragogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

mgr Barbara Drożańska - ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz terapię zajęciową w Medycznym Studium Zawodowym w Mielcu. 

mgr Katarzyna Karaś - ukończyła  terapię zajęciową w Studium Medycznym w Łańcucie, pedagogikę specjalną  na Katolickim Uniwersytecie ubelskim oraz podyplomowo pedagogikę  terapeutyczną na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

Fizjoterapeuci

mgr Tomasz Szczygielski - ukończył wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim.

mgr Małgorzata Wiktor - ukończyła  fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz socjologię komunikowania  społecznego w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie.

mgr Marta Hofman - ukończyła fizjoterapię oraz wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Muzykoterapia

mgr Anita Strutyńska - ukończyła wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, resocjalizację osób niedostosowanych społecznie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz oligofrenopedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

Odsłony: 2141
kontakt3