Terapia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie poprzedzona jest dokładną obserwacją aktualnego poziomu funkcjonowania i indywidualnych potrzeb oraz analizą rozwoju psychoruchowego. Na ich podstawie opracowywany jest indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków. Plan terapii tworzony jest przez zespół wyspecjalizowanych terapeutów: oligofrenopedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty i lekarza rehabilitacji medycznej. Systematycznie podnoszone kwalifikacje zawodowe przez naszą kadrę, biorącą udział w licznych specjalistycznych kursach, szkoleniach i kongresach, są gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług.

Wśród metod terapeutycznych wykorzystywanych w naszej placówce należy wyróżnić:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Stymulacja polisensoryczna wg pór roku „Poranny krąg”
 • Trening samoobsługi
 • Trening umiejętności społecznych
 • Niedyrektywne Formy Terapii
 • Metoda Dobrego Startu
 • Stosowana Analiza Zachowania
 • Programy Aktywności Knillów
 • Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)
 • Terapia Taktylna
 • Kinezjologia Edukacyjna
 • Metoda F. Affolter
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton.
 • Metoda Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (bodźce uprzedzające, symbole, piktogramy)
 • ustno-twarzowa terapia regulacyjna wg koncepcji R. Castillo Moralesa
 • Pedagogika Zabawy KLANZA
 • Integracja Sensoryczna
 • Muzykoterapia
 • Zooterapia
 • Stymulacja wielozmysłowa
 • Techniki relaksacyjne
 • Biblioterapia
 • Terapia przyrodą
 • Arteterapia
 • Ergoterapia (zajęcia kulinarne, zajęcia w ogrodzie, czynności porządkowe)
 • Metoda Harcerska
 • Choreoterapia
 • Terapia ręki
 • Stymulacja bazalna
 • Metoda neurofizjologiczna NDT Bobath
 • Metoda neurofizjologiczna PNF
 • Metoda reedukacji nerwowo- mięśniowej SI (Integracja Sensoryczna)
 • Plastrowanie dynamiczne Kinesiology Taping
 • Terapia manualna tkanek miękkich
 • Masaż klasyczny, Shantala, drenaż limfatyczny
 • Integracja Sensoryczna
 • Magnetostymulacja
 • Ledoterapia
 • Magnetoledoterapia
 • Laseroterapia
 • Pileloterapia
 • Światłoterapia – Lampa sollux
 • Elektroterapia
 • Hydroterapia
kontakt3